připravujeme

20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
Prezident hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo životního prostředí.

právě proběhl

18. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

10. - 11. dubna 2018, Praha