18. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

  • úterý 10. dubna 2018

  • Středa 11. dubna 2018

Od 8:30

Přivítání a registrace

9:00 – 9:05

Zahájení kongresu

Lenka Štricová, jednatelka, Business Forum, s.r.o., Praha

9:05 – 9:10

Úvodní slovo moderátora

Zdeněk Fousek, energetický specialista, KALMAN TRADE, s.r.o., Praha

1. Blok 9:10 – 12:45

AKTUÁLNÍ VÝVOJ SVĚTOVÉ, EVROPSKÉ, NĚMECKÉ A ZEJMÉNA ČESKÉ ENERGETIKY – JAKÁ BUDE ENERGETIKA A JAKÉ ROZHODUJÍCÍ VNĚJŠÍ VLIVY JI BUDOU FORMOVAT

Moderátor: Zdeněk Fousek, energetický specialista, KALMAN TRADE, s.r.o., Praha

9:10 – 9:30

Priority nové vlády v energetice

Tomáš Hüner, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

 

9:30 – 10:15

Světový energetický výhled 2017, doporučení pro ČR

Vladimír Kubeček, vedoucí sekce statistiky uhlí, obnovitelných zdrojů, elektřiny a tepla, Mezinárodní energetická agentura, Paříž

 

10:15 – 10:40

Nejnovější a očekávaný vývoj v německé energetice

Jens Burchardt, Principal, Boston Consulting Group GmbH,  Berlín

10:40 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 11:20

Příprava a pohled ERÚ na výzvy, které přináší technologický pokrok a digitalizace energetiky

Vladimír Vlk, člen Rady ERÚ, Energetický regulační úřad, Praha

 

11:20 – 11:40

Strategická příprava ČEZ na moderní energetiku

David Hajmán, ředitel strategie, ČEZ, a.s., Praha

 

11:40 – 12:00

Perspektivy rozvoje akumulace energie v ČR do roku 2020 na pozadí zahájených a připravovaných projektů

Jan Fousek, výkonný ředitel, AKU – BAT CZ, z.s., Praha

 

12:00 – 12:25

Využití velkých bateriových úložišť v teplárnách – možnosti, přínosy a překážky

Miroslav Zajíček, vedoucí obchodní strategie, Veolia Energie ČR, a.s., Praha

 

12:25 – 12:40

Závěrečná diskuse 1. bloku

12:40 – 13:45

Společný oběd

2. blok 14:00 – 17:15

ROLE FLEXIBILITY V ENERGETICE – VÝZVY, MOŽNOSTI, ŘEŠENÍ, ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Moderátor: Jiří Stich, ředitel divize Consulting, Grant Help Advisory, s.r.o., Praha

14:00 – 14:15

Pohled odjinud: V podpoře OZE jsme se spálili. Čekají nás další katastrofy?

Radek Stavěl nejen o svém románu Sluneční cyklus. OBJEDNAT KNIHU

Radek Stavěl, spisovatel, ekonom a konzultant v oblasti komunikace, Praha

 

14:15 – 14:40

Role flexibility z pohledu ELIA System Operator

Pieter Vanbaelen, Product Development Manager, Elia System Operator, Brusel

 

14:40 – 15:05

Pohled ČEPS na flexibilitu

Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie, ČEPS, a.s., Praha

 

15:05 – 15:30

Next Kraftwerke – jedna z největších virtuálních elektráren v Evropě – jak funguje flexibilita v praxi

Jan Egidi, Trader, Next Kraftwerke GmbH, Kolín nad Rýnem

15:30 – 15:45

Přestávka na kávu

15:45 – 16:10

Využití flexibility a role agregátora na trhu

Stanislav Chvála, ředitel strategie a rozvoje, Nano Energies, a.s., Praha

 

16:10 – 16:35

Flexibilita z pohledu teplárny Planá nad Lužnicí

Libor Doležal, generální ředitel, C-Energy Planá, s.r.o., Planá

 

16:35 – 17:15

Panelová diskuse: Flexibilita energetického systému – výzvy a praktické odpovědi

Moderátor: Jiří Stich, ředitel divize Consulting, Grant Help Advisory, s.r.o., Praha

Panelisté:

  • Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie,,  ČEPS, a.s., Praha
  • Libor Doležal, generální ředitel, C-Energy Planá, s.r.o., Planá
  • Jan Egidi, Trader, Next Kraftwerke GmbH, Kolín nad Rýnem
  • Stanislav Chvála, ředitel strategie a rozvoje, Nano Energies, a.s., Praha
  • Pieter Vanbaelen, Market Development – Belgian Market Model, Elia System, Brusel
  • Marek Záruba, vedoucí sekce Obchodování, Head of Trading, Pražská energetika, a.s., Praha

od 17:15

KOKTEJL

sampanske

Business Forum si Vás dovoluje srdečně pozvat na koktejl, který se uskuteční v úterý 10. dubna 2018 od 17:15 ve foyer konferenčního sálu.
Těšíme se na Vaši účast!

 


Read more

Od 8:30

Přivítání a registrace

9:00 – 9:05

Zahájení 2. dne kongresu

Lenka Štricová, jednatelka, Business Forum, s.r.o., Praha

9:05 – 9:10

Úvodní slovo moderátora

Jiří Stich, ředitel divize Consulting, Grant Help Advisory, s.r.o., Praha

3. blok 9:10 – 12:30

JAK SE ENERGETIKA PŘIPRAVUJE NA DIGITÁLNÍ VĚK

Moderátor: Jiří Stich, ředitel divize Consulting, Grant Help Advisory, s.r.o., Praha

9:10 – 9:35

Úvodní impulsivní referát:

Informační technologie jako hnací motor nové energetiky

Aleš Rod, ředitel výzkumu, CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, Praha

 

9:35 – 10:00

Umělá inteligence v energetice

Prof. Vladimír Mařík, ředitel,  Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ČVUT, Praha

 

10:00 – 10:30

Panelová diskuse: Je digitalizace příležitost nebo hrozba pro energetiku?

 

10:30 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 11:25

Energetika 4.0

Roman Portužák, vedoucí odd. Software & Solution, Power Transmission International, Siemens, s.r.o., Ostrava

 

11:25 – 11:50

Nízkoenergetické IoT sítě v praxi

 Jan Šícha, ředitel útvaru Inovace, ČEZ a.s., Praha

 

11:50 – 12.15

Potenciál moderních komunikačních sítí LPWAN v energetice

Miloš Mastník, obchodní ředitel, České radiokomunikace, a.s. Praha

 

12:15 – 12:30

Společná diskuze

12:30 – 13:30

Společný oběd

4. blok 13:30 – 15:45

ELEKTROMOBILITA A DIGITALIZACE

Zdeněk Fousek, energetický specialista, KALMAN TRADE, s.r.o., Praha               

13:30 – 13:55

Elektromobilita – trendy a projekce trhu

Vojtěch Kačena, partner a výkonný ředitel, The Boston Consulting Group, Praha

 

13:55 – 14:20

Elektromobilita v městských aglomeracích

Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce, a.s., Praha

14:20 – 14:40

Přestávka na kávu

14:40 – 15:05

Pilotní projekt nabíjecích stanic ŠKO-ENERGO – spolupráce s Unicorn Systems

Jaromír Vorel, jednatel, CEO, ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav

Luboš Zelinka, Senior Consultant, UNICORN Systems, Praha

 

15:05 – 15:30

Digitální integrace nabíjecích systémů a jejich dohled

Miroslav Kuželka, Product and Marketing director EP Division - Electric Vehicle Charging Infrastructure, ABB s.r.o., Praha

 

15:30 – 15:45

Závěrečná diskuze


Read more

Business FORUM, s.r.o.
Heyrovského nám. 780/5
162 00 Praha 6
Czech Republic

 +420 777 033 527
 info@business-forum.cz
 www.business-forum.cz

 Follow us on Facebook

 Business Forum on Linkedin