15. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

TRANSFORMACE ENERGETIKY
14. – 15. dubna 2015, Praha

Záštitu nad 15. energetickým kongresem ČR převzal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka
a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
Úvodní referát přednese ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

{module 115}

Tematické okruhy kongresu:

 • Energetická unie a klimaticko-energetický rámec do roku 2030
 • Energetická bezpečnost
 • Aktuální stav rusko-ukrajinského konfliktu a jeho vliv na trh s plynem
 • Diverzifikace zdrojů a přepravních tras plynu a ropy
 • Dopady poklesu cen ropy a plynu na ekonomiku a energetiku a prognóza cen ropy a plynu
 • „Energiewende“ v Německu - stav a perspektivy
 • Státní energetická koncepce ČR a NAP rozvoje jaderné energetiky
 • Kompatibilita současného návrhu SEK s novými trendy v Evropě a sousedním Německu
 • Jaké možnosti a rizika přináší transformace evropské energetiky pro ČR?
 • Energetická efektivita a energetické úspory
 • Příprava na IV. regulační období
 • Trendy ve vývoji energetiky – jaké možnosti otevírá počátek 21. století v energetice?
 • Malá a decentralizovaná energetika
 • Digitální energetické sítě
 
{module 117}