připravujeme

20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
Prezident hotel (Náměstí Curieových 1/100)

press_reports

Ohlasy v tisku