Právě proběhl:

23. energetický kongres ČR

16. dubna 2024

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Transformace energetiky … ale jak?
Bezpečnost, udržitelnost a dekarbonizace
ve vizích, strategiích a investicích do roku 2030 resp. 2050.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostření

Business FORUM

je společnost s dvacetiletými zkušenostmi v koncipování, organizování a pořádání kongresů, konferencí a seminářů k nejnovějším trendům a aktuálnímu dění v energetice.

Pořádáme výhradně své akce a zodpovídáme za jejich program. Naše konference reprezentují danou oblast nikoli jen určité zájmové skupiny či firmy. Usilujeme vždy o to, aby naše fóra byla nezávislá.

Rozhodující pro úspěch a konkurenceschopnost firmy je získávání nejnovějších odborných informací. Naším cílem je přinést Vám, našim zákazníkům, nejčerstvější trendy a informace o dění v energetice jak doma, tak i v zahraničí a rovněž zprostředkovat zkušenosti, které Vám přinesou praktický užitek při realizaci Vašich záměrů. Naše akce jsou určeny vyššímu a střednímu managementu a vedoucím pracovníkům, pro jejichž úspěch jsou nejnovější odborné informace nezbytností. Zkušení domácí i zahraniční experti Vám prostřednictvím mnoha příkladů z praxe, případových studií a diskusních fór přiblíží témata, která Vás zajímají. Podrobně zpracované konferenční materiály v digitální podobě Vám pomohou ve Vaší každodenní práci.

Věříme, že digitální věk nenahradí osobní lidský kontakt. Naše akce jsou známé jedinečnou atmosférou, pozitivní energií, jsou místem, kde získáte inspiraci. Výměna informací s řídícími pracovníky, poradci a experty, kteří řeší stejné nebo podobné problémy nebo tyto problémy již úspěšně vyřešili, může hrát zásadní roli pro rozhodnutí, která Vás přivedou k úspěchu.

Naše společnost patří dnes k nejrenomovanějším a nejúspěšnějším v koncipování programů energetických konferencí v České republice.