Jak technologický pokrok mění energetiku

Energetika se mění a bude se měnit. Jak?

Seznamte se s novými vývojovými trendy a načerpejte nejčerstvější informace z dění v energetice

Program kongresu je rozdělen do 4. bloků:

1.blok: AKTUÁLNÍ VÝVOJ SVĚTOVÉ, EVROPSKÉ, NĚMECKÉ A ZEJMÉNA ČESKÉ ENERGETIKY
              – JAKÁ BUDE ENERGETIKA A JAKÉ ROZHODUJÍCÍ VNĚJŠÍ VLIVY JI BUDOU FORMOVAT

Energetika se na počátku 21. století vydala cestou proměny. Nové technologie mají dnes ohromný potenciál fundamentálně změnit celé obory, energetiku nevyjímaje. Všichni jsme dnes uživateli nejrůznějších novinek, které přináší digitalizace. Ani před energetikou se digitalizace nezastaví. Klasický obchodní model, který je založen na centrální výrobě, je vystaven velkému tlaku. Nabízejí se tedy otázky: jak na tento trend reagovat, jak ho aktivně ovlivňovat, jakou rychlostí se bude prosazovat v České republice a jak se k němu postaví stát, jak energetici a jak zákazníci?

Načerpejte nejaktuálnější informace o tom:

 • Jak se vyvíjí energetika ve světě?
 • Co čeká německou energetiku v nejbližších letech a jak její vývoj ovlivní ČR?
 • Co nového chystá Energetický regulační úřad?
 • Jak se na novou energetiku připravuje skupina ČEZ?
 • Jak a jakým tempem se bude rozvíjet akumulace?
 1. blok: ROLE FLEXIBILITY V ENERGETICE – VÝZVY, MOŽNOSTI, ŘEŠENÍ, ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Změny na trhu s elektřinou vyvolávají potřebu hledat zdroje flexibility nutné pro zvládnutí nárůstu volatility výroby i spotřeby. Role flexibility v energetickém systému bude stále narůstat. Rovněž rozvoj digitálních technologií přinášející inteligentní IT platformy bude znamenat zásadní posun směrem k větší flexibilitě a integraci všech aktérů včetně spotřebitelů. Perspektivní příležitostí pro výrobní zdroje elektřiny a tepla v ČR bude poskytování flexibility výkonu pomocí regulovaných zdrojů nebo akumulačních technologií.

Seznamte se s tím:

 • Jak s flexibilitou pracuje největší německá virtuální elektrárna Next Kraftwerke?
 • Jak řeší flexibilitu belgická společnost ELIA System Operator ?
 • Jak s flexibilitou obchoduje inovativní mladá česká společnost Nano Energies?
 • Jak se trh s flexibilitou v Čechách bude vyvíjet a co ho bude ovlivňovat?
 1. blok: JAK SE ENERGETIKA PŘIPRAVUJE NA DIGITÁLNÍ VĚK

Digitální technologie se zmocňují našeho každodenního života: neustále sledujeme svůj mobil, online vyřizujeme nákupy, spravujeme finance, komunikujeme s kolegy i přáteli. Jsou nám nabízeny nejrůznější inovativní aplikace, prostřednictvím kterých nám firmy nabízejí svoje služby a produkty. Nikdy v minulosti se obory a trhy neměnily tak rychle a tak radikálně jako je tomu dnes. Rozhodující pro tuto změnu je právě digitalizace. Úspěch v oboru dnes závisí na včasném rozpoznání trendu, neustálé revizi stávajícího obchodního modelu a přizpůsobení se technologické i společenské změně.

Informujte se:

 • Jak promění digitalizace energetiku?
 • Je digitalizace pro energetiku příležitost nebo hrozba?
 • Stanou se informační technologie hnacím motorem energetiky?
 • Co bude pro energetiku znamenat umělá inteligence?
 1. blok: ELEKTROMOBILITA A DIGITALIZACE

Automobilový průmysl čeká největší změna od doby vynálezu spalovacího motoru. Délka dojezdu elektromobilů se stále prodlužuje. Nové rychlonabíjecí stanice umožňují stále kratší dobu nabití. Cena baterií klesá.

Poznejte:

 • Co a kdy bude rozhodující pro masivní nástup elektromobility?
 • Jak se bude vyvíjet trh s elektromobily?
 • Jakým tempem bude budována dobíjecí infrastruktura?
 • Jaká IT řešení bude možné využívat pro dobíjení elektromobilů?
Předešlé ročníky
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013