20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Nová Evropská komise přichází s velmi ambiciózními cíli tzv. Green Deal for Europe v oblasti klimatu a životního prostředí. Klíčovou prioritou je razantní snížení skleníkových plynů a dosažení klimatické neutrality.

Na kongresu budeme s předními energetickými experty diskutovat otázky reflexe ochrany klimatu a dekarbonizace, především pak nové obchodní příležitosti, které tento trend přináší.

BUDOUCÍ STRATEGIE VELKÝCH HRÁČŮ - JAK PROMĚNIT KLIMATICKOU NEUTRALITU V BYZNYSOVÉ PŘÍLEŽITOSTI?

Zajímá Vás, jak se nová evropská politika ochrany klimatu odrazí ve strategiích velkých hráčů? Jaké hrozby a jaké příležitosti pro ně politika ochrany klimatu představuje, jak ovlivní jejich investiční plány, jaké tempo zavádění nových technologií zvolí?

JAK SE BUDOU DOPLŇOVAT KONVENČNÍ A ZELENÉ ZDROJE?

Které z těchto zdrojů jsou pro ČR přijatelné, uskutečnitelné, financovatelné a bezpečné?

Z JAKÝCH ZDROJŮ BUDE MOŽNÉ AMBICIÓZNÍ CÍLE EK FINANCOVAT?

Načerpejte aktuální informace o možnostech financování. Jak získat evropské peníze?

VÝZVY PRO DISTRIBUTORY 2020+

Změny v distribuci a přenosu jsou nezadržitelné. Role distributorů a chytrých sítí výrazně roste.
Informujte se, jak budou distributoři na nové výzvy reagovat. Na kdy chystají roll out smart meteringu? Jak se připravují na elektromobilitu, akumulaci, nové požadavky prosumerů, digitalizaci a aktivní využití distribučních dat.

JAK VIDÍ BUDOUCÍ VÝVOJ REGULÁTOR A JAKÁ OPATŘENÍ PŘIPRAVUJE?

INSPIRUJTE SE INOVATIVNÍMI ŘEŠENÍMI V ENERGETICE

Seznamte se s připravovanými inovativními řešeními např. jak uskutečňuje transformaci na digitálního hráče EnBW Energie Baden-Württemberg AG nebo jaká je budoucnost Power to Gas v ČR.