21. energetický kongres ČR

ZRYCHLÍ NEBO ZPOMALÍ RUSKÝ ÚTOK NA UKRAJINU

GREEN DEAL?

DOPADY, RIZIKA, ŘEŠENÍ – INVESTICE V ENERGETICE V PŘÍŠTÍ DEKÁDĚ

24. května 2022

Hotel Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16, Praha 1

OPENING KEYNOTE: René Neděla, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu

Válka na Ukrajině výrazně promění evropskou i českou energetiku.
Na prvním místě dnes stojí energetická bezpečnost, ekologie bude upozaděna. Technologický pokrok má být akcelerován.

Přijďte DISKUTOVAT s energetickými experty!

INFORMUJTE SE, jak ruský útok na Ukrajinu mění pohled na evropskou i českou energetiku. Význam energetické bezpečnosti opět roste. Green Deal, postupná dekarbonizace evropské energetiky, znamená nejen ochranu klimatu, ale především budoucí nulovou závislost Evropy na ruském plynu a importu paliv z nestabilních regionů. Státům EU pomalu dochází uhlí a nemají plyn. Do vývoje nízkoemisních technologií se sice investují obrovské peníze, stále ale nemáme takové technologie, které zelený trend zcela řeší a plyn zcela nahradí. Jaká přechodná a dlouhodobá řešení tedy Evropa má? Bude dostatek energie a tepla?

S válkou na Ukrajině vyvstává řada otázek přímo se dotýkajících energetiky:

CHCETE VĚDĚT, zda se transformace energetiky vlivem ruské agrese pozdrží nebo naopak zrychlí? Kam až mohou stoupat ceny energií? Budou plány EK přehodnoceny a Green Deal modifikován? Dojde k úpravě taxonomie? Bude přehodnocen systém EU ETS? Co všechno se změní? Posílí místo jaderné energetiky v Evropě?

ZAJÍMAJÍ VÁS priority nové české vlády? Jaké zdroje podpoří? Jaký bude nový palivový mix? Vrátí se do hry uhlí? Bude prodloužen provoz uhelných tepláren?
Bude přehodnocena podpora OZE? Jakou roli budou hrát úspory? Bude zavedena povinnost minimálních zásob plynu? Bude FVE zahrnuta mezi podporované zdroje? Zrychlí se výstavba nových solárních a větrných elektráren? Jak rychle se bude rozvíjet decentralizace a komunitní energetika?

SEZNAMTE SE s tím, jaký dopad mají aktuální trendy ochrany klimatu na byznys energetických společností? Jaký vývoj přední energetičtí lídři očekávají? Jak odpoví na nové výzvy a nová rizika? Jaké strategie chystají? Budou realizovány plánované investice?

NAČERPEJTE informace o tom, co chystají distributoři. Jaké jsou prioritní oblasti rozvoje distribučních společností a jak budou efektivně rozvíjet vybudovanou technologickou infrastrukturu? Kdy budou nastartovány datahuby? Jaké otázky dnes řeší teplárny, které se chystaly přejít na plyn, přežijí?