Připravujeme

22. energetický kongres ČR

High level kongres o dalším směřování české energetiky

Česká energetika na prahu nové éry…
Energetická bezpečnost, dekarbonizace a investice

18. dubna 2023

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Rok 2023 bude pro energetiku opět velmi rušným rokem. Energetika je geopoliticky nejcitlivější obor současnosti. Dnešní napjatá geopolitická situace proces změny akceleruje a energetiku mění. Primárním cílem je zajistit bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny i plynu. Pro pokrytí energetických potřeb České republiky je třeba dostatek klasických i moderních zdrojů, které se budou navzájem doplňovat.

Seznamte se s tím, jak efektivně a transparentně nastavit pravidla energetické bezpečnosti. Jaké jsou strategické priority České republiky v energetice týkající se energetické bezpečnosti?

Přijďte načerpat informace z dekarbonizačního scénáře a diskutovat s energetickými experty!
Dekarbonizace evropské i české energetiky bude nepochybně pokračovat. Energetika ČR, okolních států a celé EU je silně podinvestovaná. Odkud budeme brát elektřinu za 10 nebo 20 let? Hrozí reálně nedostatek zdrojů? Kolik a jakých zdrojů budeme muset v příští dekádě postavit? Jaké překážky brzdí jejich výstavbu? Jaká rozhodnutí je třeba udělat dnes, abychom nedostatku elektřiny v budoucnosti předešli? Bude třeba zavést kapacitní mechanismy? Bude pro investory smysluplné realizovat nezbytné investice? Bude investovat stát? Jak se na příští období připravují přední společnosti české energetiky?

Informujte se, co chystají distributoři!
Jaké jsou prioritní oblasti rozvoje energetické infrastruktury? Jaké investice distributoři připravují? Unese energetická síť zapojení významného počtu nově budovaných obnovitelných zdrojů? Jak pokračuje příprava elektroenergetického datového centra a kdy bude spuštěno?

Zajímá vás, kam směřuje reforma energetického trhu?
Evropská komise připravuje reformu trhu s elektřinou a plynem. Co je cílem redesignu energetického trhu? Povede připravovaná reforma skutečně k napravení trhu nebo půjde o systém postavený na regulacích a podpůrných mechanismech? Dojde ke změně cenotvorby? Dokážou chystané obranné mechanismy zabránit vysoké volatilitě cen? Jaký postoj zaujímá Česká republika? Jaké změny bude prosazovat? Jaké záchranné mechanismy pro případ opětovného selhání trhu ČR navrhne? Bude mít ČR dostatečné argumenty pro prosazení optimálních řešení pro českou energetiku a její spotřebitele?

Chcete vědět, jak energetická krize posunula zavádění úsporných a moderních řešení?
Ruská agrese rozhýbala poptávku po zelených energeticky soběstačných řešeních. Roste decentralizace, dochází k masivnímu rozvoji obnovitelných zdrojů i energetické infrastruktury. Bude pokračovat boom solární energetiky? Jaký potenciál má u nás energetika z větru? Zkrátí se zbytečně zdlouhavý povolovací proces? Kdy se rozběhne komunitní energetika? Jaká je budoucnost zelených plynů, zejména biometanu a vodíku?