Připravujeme

22. energetický kongres ČR

High level kongres o dalším směřování české energetiky

Česká energetika na prahu nové éry…
Energetická bezpečnost, dekarbonizace a investice

18. dubna 2023

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Klíčová témata kongresu:

  • Aktuální geopolitická situace a její vliv na energetiku
  • Dekarbonizační scénář – hodnocení zdrojové přiměřenosti
  • Restart rozvoje solární a větrné energetiky v ČR, akumulace a agregace flexibility
  • Reforma trhu s elektřinou
  • Investice do rozvoje chytrého a efektivního řízení sítí
  • Perspektiva biometanu a vodíku v ČR