20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
Prezidet hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo životního prostředí.

Od 8:30 Přivítání a registrace

9:00 – 9:05

Zahájení kongresu

Lenka Štricová, CEO, Business Forum, s.r.o., Praha

 

9:05

Úvodní slovo moderátora

...

1. blok 9:10 – 12:30

TREND OCHRANY KLIMATU A DEKARBONIZACE A JEHO DOPAD  NA ČESKOU ENERGETIKU 

9:10 – 9:40  

Priority České vlády v energetice po roce 2020 – aktuální vize 
Jak bude ČR reflektovat trend ochrany klimatu a dekarbonizace v české energetické politice? 

Karel Havlíček, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha (osloven)

 

JAKÝ VÝVOJ OČEKÁVAJÍ PŘEDNÍ ENERGETIČTÍ HRÁČI? 

9:40 – 11:30 HIGH LEVEL PANEL:

REFLEXE EVROPSKÉ POLITIKY OCHRANY KLIMATU VE STRATEGIÍCH VELKÝCH HRÁČŮ -  JAK PROMĚNIT KLIMATICKOU NEUTRALITU V BYZNYSOVÉ PŘÍLEŽITOSTI? 

9:40 – 9:55
Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize Obchod a strategie, ČEZ, a.s., Praha 
9:55 – 10:10
Pavel Elis, generální ředitel a předseda představenstva, Pražská energetika, a.s., Praha 
10:10 - 10:25
Karel Vinkler, ředitel sekce Inovace a rozvoj nových technologií, ČEPS, a.s., Praha  
10:25 – 10:40
Martin Záklasník, předseda představenstva, E.ON Energie, a.s. a výkonný ředitel, E.ON, Česká republika, s.r.o., Praha 

 

10:40 – 11:00 

Přestávka na kávu 

 

11:00 – 11:30 

Diskuse pánů Cyraniho, Elise, Vinklera a Záklasníka 

2. blok od 11:30 

JAK SE BUDOU V ČR DOPLŇOVAT KONVENČNÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE?  

11:30 – 11:50 

Jakou roli mohou při ochraně klimatu sehrát jaderné zdroje?  

Vladivoj Řezník, člen expertního týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 

 

11:50 – 12:10 

Technologie moderní energetiky - jejich cena a potenciál 

Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky, Praha 

 

12:10 – 12:30 

Jakou roli bude hrát při ochraně klimatu plyn?  

Martin Slabý, předseda rady ČPS a předseda představenstva Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Praha 

12:30 – 13:45 

Oběd 

13:45 – 14:05 

Možnosti financování 

Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí, Praha 

 

14:05 – 14:25 

Jak může vypadat moderní teplárenství – je možné vyhovět tlaku na dekarbonizaci? 

Martin Hájek, ředitel, Teplárenské sdružení ČR, Praha 

 

14:25 – 15:00 

Diskuse pánů Řezníka, Sedláka, Slabého, Zámyslického a Hájka  

15:00 – 15:15   

Přestávka na kávu  

3. blok 15:15 – 16:30

POHLED REGULÁTORA A BUDOUCÍ VÝZVY PRO DISTRIBUCI 

15:15 – 15:35 

Role ERÚ v době klimaticko-energetických změn, vazba na V. regulační období

Rostislav Krejcar, člen rady, Energetický regulační úřad, Praha 

 

Budoucí výzvy pro distribuci

15:35 – 15:55 

Milan Hampl, ředitel a předseda představenstva, PREdistribuce, a.s., Praha 

15:55 – 16:15

Pavel Čada, místopředseda představenstva, E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice 

 

16:15 – 16:30 

Diskuse

4. blok 16:30 – 17:05 

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ V ENERGETICE

16:30 -16:50

Digitální transformace energetického hráče 

Michael Bez, Head of Top-Project Virtual Powerplants, Innovation management, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Berlín 

 

16:50 – 17:05

Budoucnost Power to Gas v České republice 

Michal Ostatnický, Senior Specialist, Corporate Development, Strategy, M&A, GasNet, s.r.o., Praha 

 

17:05

Závěr

 

17:10

Koktejl

Business Forum si Vás dovoluje srdečně pozvat na koktejl, který se uskuteční 13. února 2020 od 17:10 do 19:00 hodin v hotelu Prezident.