Právě proběhl

22. energetický kongres ČR

High level kongres o dalším směřování české energetiky

Česká energetika na prahu nové éry…
Energetická bezpečnost, dekarbonizace a investice

18. dubna 2023

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

stáhnout ve formátu pdf pdf icon

Od 8:30 Přivítání a registrace

9:00 – 9:05

Zahájení kongresu

Lenka Štricová, CEO, Business Forum, s.r.o.

 

9:05 – 9:10

Úvodní slovo moderátora

Jan Bumba, redaktor, Český rozhlas Plus

1. Blok 9:00 – 12:00

Energetika na prahu nové éry

HIGH LEVEL PANEL I.

Aktuální geopolitická situace a její vliv na energetiku

9:10 – 9:25

Václav Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost, MZV

 

9:25 – 9:40

Martin Durčák, předseda představenstva, ČEPS, a.s.

 

9:40 – 10:00

Diskuse

10:00 – 10:30 Přestávka na kávu

10:30 – 10:50

Keynote k panelové diskusi:
Představení dekarbonizačního scénáře

Karel Vinkler, ředitel sekce strategie, ČEPS, a.s.

 

10:50 – 12:00

Panelová diskuse:
Pohled předních energetických leaderů na rizika, možnosti a investice spojené s dekarbonizací a rozvojem moderní energetiky v ČR

Pavel Dočekal, Head of Regulatory, Legal & Internal Audit, GasNet, s.r.o.
Pavel Elis
, generální ředitel, Pražská energetika, a.s.
David Najvar, místopředseda představenstva, SUAS
Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika, ČEZ Obnovitelné zdroje
Karel Vinkler, ředitel sekce strategie, ČEPS, a.s.

2. Blok 12:00 – 12:45
Moderátor: Tomáš Hüner, ředitel Smart Infrastructure, SIEMENS

Investice do rozvoje distribuční sítě spojené s rostoucími nároky moderní energetiky – výzvy a překážky

Radim Černý, místopředseda představenstva, ČEZ Distribuce, a.s.
Pavel Čada, místopředseda představenstva, EG.D, a.s.
Milan Hampl, předseda představenstva a ředitel společnosti PREdistribuce, a.s.

12:45 Oběd

3. Blok 13:45 – 15:30

Trh s elektřinou a plynem

HIGH LEVEL PANEL II.

13.45 – 13:50

Úvodní slovo moderátora

Zdeněk Fousek, předseda předsednictva, Asociace energetických manažerů

 

13:50 – 14:05

Keynote: Reforma trhu s elektřinou a plynem

Jiří Michalík, člen předsednictva, Asociace energetických manažerů

 

14:05 – 15:15

Panelová diskuse: Pohled energetických expertů na reformu trhu s elektřinou a plynem

David Kučera, generální sekretář, PXE
Michal Kulig, ředitel, Yello CZ, k.s.
Jiří Michalík, člen předsednictva, Asociace energetických manažerů
René Neděla, zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů, MPO
Michal Puchel, předseda představenstva, OTE, a.s.
Pavel Řežábek, hlavní ekonom, ČEZ, a.s.

15:15 – 15:30  Přestávka na kávu

4. Blok 15:30 – 17:00

Akcelerace zavádění moderních technologií jako odpověď na energetickou a klimatickou krizi

15:30 – 15:45

Příspěvek ČEZ ESCO v zavádění úsporných a moderních řešení v době energetické krize

Kamil Čermák, generální ředitel, ČEZ ESCO

 

15:45 – 16:00

Restart rozvoje solární energetiky a potenciál větrné energetiky v ČR

Vladimír Hlavinka, místopředseda představenstva, Svaz moderní energetiky a generální ředitel, TEDOM, a.s.

 

16:00 – 16:15

Budoucnost obnovitelných a nízkouhlíkových plynů v ČR

Thomas Merker, Chief Financial Officer, GasNet s.r.o.

 

16.15 – 16:30

Perspektiva biometanu v ČR – možnosti a překážky

Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce, CZ Biom

 

16:30 – 17:00

Diskuse

 

17:00

Závěr

Business Forum si Vás dovoluje srdečně pozvat na koktejl, který se uskuteční 18. dubna 2023 od 17:00 do 19:00 hodin v hotelu Grand Majestic Plaza.