Tomáš Hüner

Ministerstvo průmyslu a obchodu

ministr

Před jmenováním ministrem průmyslu a obchodu pracoval Tomáš Hüner ve společnosti Siemens ve funkci ředitele divize Energy Management. V letech 2014 až 2015 byl předsedou dozorčí rady a ředitelem energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná, a.s., kde mezi jeho významné aktivity patřila mj. příprava převzetí Elektrárny Počerady. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a.s. Současně, mezi léty 2011 až 2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady OTE, a.s. Nemalé zkušenosti má i z působení ve státní správě, a to ve funkci náměstek ministra průmyslu a obchodu. Zde vedl v letech 2006 až 2011 přípravu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu. Dříve působil na různých manažerských pozicích v oblasti výroby a zahraničních akvizic např. v ČEZ, a.s. nebo v Severomoravské energetice. V letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele SME. Tomáš Hüner patří mezi respektované odborníky v energetice a průmyslu.