Vladimír Kubeček

Mezinárodní energetická agentura

Vedoucí sekce Centra energetické statistiky

Vladimír Kubeček je vedoucím sekce Centra energetické statistiky zodpovědné za statistiku uhlí, elektřiny a obnovitelných zdrojů v Mezinárodní energetické agentuře (IEA), která zajišťuje data pro analýzy a modely v rámci IEA a základní data pro energetické bilance. V oblasti energetiky působí více než 15 let. Během této doby působil jako zvláštní energetický poradce úřadu vlády ČR v rámci oponentury studie potenciálu energetických úspor, dále jako vedoucí Energetického kompetenčního centra České spořitelny, kde se zaměřoval na financování energetických projektů, projektů energetických úspor a koordinaci spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi. Předtím působil jako analytik a konzultant v EuroEnergy. Svou kariéru započal v roce 2000 jako statistik v IEA po absolvování VŠE oboru matematické modely v ekonomii.