Jens Burchardt

The Boston Consulting Group GmbH 

Principal

Jens Burchardt vede kancelář v Berlíně a je hlavní osobou energetické divize v rámci BCG. Od svého nástupu do firmy v roce 2010 se zaměřuje na projekty v oblasti energetiky, zejména pak na témata týkající se obnovitelných zdrojů a decentralizace. V rámci energetiky vedl několik projektů v oblasti KSA (knowledge, skills and abilities – znalosti, praktické zkušenosti, schopnosti).

Zkušenosti z projektů (vybrané projekty)

 • Strategie zaměřená na klimatické změny pro německý průmysl včetně modelování energetického trhu, analýzy technických možností v oblasti snižování uhlíkové stopy ve výrobě, technologických procesech, energetice,...
 • Strategie decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů pro mezinárodní energetickou společnost, včetně plánu realizace
 • Strategie pro rozvoj koncepce 'Smart City' a její uvedení na trh pro velkou německou energetickou společnost
 • Komplexní firemní strategie pro velkou mezinárodní energetickou společnost včetně modelování výroby a detailních strategií pro jednotlivé podnikové útvary (výroba, přenos, distribuce, prodej)
 • Komplexní benchmarking hospodářských výsledků a výkonů všech hlavních podnikových útvarů ve velké mezinárodní energetické společnosti
 • Strategie inovací pro nové obchodní modely a energetické služby pro velkou německou energetickou společnost
 • Plán plného využití potenciálu v období 100 dnů pro nového generálního ředitele předního světového hráče v oblasti obohacování uranu
 • Modelování a předpokládané dopady obnovitelných zdrojů na německý trh s elektřinou pro velkou německou energetickou společnosti
 • Strategie neorganického růstu pro velkou německou energetickou společnost zaměřená na oblasti související s energetikou
 • Nový obchodní model, strategie zvyšování energetických úspor a účinnosti u servisní činnosti velkého výrobce osvětlení
 • Několik restrukturalizačních projektů pro energetické společnosti a výrobce energetických zařízení

Publikační činnost

 • 'Klimapfade für Deutschland'—detailní cesta ke zmírňování změny klimatu pro německé hospodářství
 • 'The future of utilities'—hlavní hybné síly v evropské energetice, strategické volby pro energetické společnosti
 • 'Toward a new balance of power'—budoucí prostředí německého energetického trhu, nastupující obchodní modely, rozvoj výrobních kapacit, ceny elektřiny, tržní potenciál ...
 • 'The energy efficiency opportunity'— strategické vyhodnocení energetické účinnosti a trhů založených na kontraktech

Vzdělání

 • Doktorát v podnikových financích (Dr. rer. pol.), European Business School
 • Master of Business Administration (MBA), University of Pittsburgh, USA
 • Diplom (Dipl.-Kfm.), European Business School

Jazyky

 • Němčina, angličtina, španělština, francouzština