Miroslav Kuželka

ABB s.r.o. Praha

E-mobility Product and Marketing director, EP Division - Electric Vehicle Charging Infrastructure

Miroslav Kuželka absolvoval ČVUT v Praze. V minulosti pracoval v oblasti IT technologií ve společnosti IBM. Poté v oblasti infrastruktury mobilních telekomunikací ve společnosti Siemens. Od ledna 2009 působí ve společnosti ABB. Zde se specializuje na moderní technologie a konkrétní řešení pro elektromobilitu, spojené s výstavbou dobíjecí infrastruktury pro osobní a hromadnou dopravu (elektrobusy) v souvislosti s konceptem Smart city.