Roman Portužák

Siemens, s.r.o.

vedoucí oddělení Software Solutions & Power Transmission International

Po absolvování VŠB – Technické univerzity Ostrava pokračoval jako interní aspirant v oboru elektroenergetika. V letech 1990 až 2003 působil ve společnosti Severomoravská energetika, a.s v různých pozicích, mimo jiné jako manažer strategie nebo obchodní ředitel. V této době se rovněž zúčastnil nasazování CIS v rámci projektu EDF International Distribution na Zanzibaru, rovněž se zapojil do projektu AMR. Poté působil jako nezávislý konzultant. Podílel se na projektech reinženýringu v SE, SSE a ČEZ Distribuce v Bulharsku, rovněž se podílel na privatizaci distribučních společností pro ENERGO-PRO v Gruzii. Zkušenosti z působení ve státní správě následně získal v letech 2008 až 2011, kdy působil jako ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu, v těchto letech rovněž zastával pozice ve správní radě SÚRAO, dozorčí radě EZÚ, a reprezentoval ČR v International Energy Agency. Následně se vrátil do akademické sféry, kde v rámci výzkumného centra ENET - energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie VŠB - Technické univerzity Ostrava působil v pozici manažera pro styk s aplikační sférou. V současné době působí ve společnosti Siemens, s.r.o. ve funkci vedoucího oddělení Software Solutions & Power Transmission International, které je součástí business unit Digital grid, kde se zabývá zejména problematikou Smart meteringu, Power quality a digitalizací v energetice.