Karel Vinkler

Ředitel sekce Strategie

ČEPS, a.s.

Karel Vinkler vystudoval Kyjevský polytechnický institut, obor kybernetika elektrických systémů, ČVUT a program Master of Business Administration Nottingham Trent University. V energetice působí od roku 1986 na různých manažerských pozicích se zaměřením na řízení a rozvoj elektrizační soustavy, provoz elektráren a přenosové soustavy, optimalizace výrobního portfolia a obchodování s podpůrnými službami a energetickými komoditami. V ČEPS pracuje od roku 2011.

V současné době se specializuje na hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR a problematiku strategického řízení. V průběhu své kariéry se aktivně zapojil do činností mezinárodních organizací CENTREL, EURELECTRIC and ENTSO-e.