Jan Egidi

Next Kraftwerke GmbH

Trader

Jan Egidi pracuje jako obchodník pro krátkodobý trh s elektřinou ve společnosti Next Kraftwerke v Kolíně nad Rýnem. Zodpovídá za prodej výroby z obnovitelných zdrojů firemního portfolia v Německu a Rakousku, za využití krátkodobé flexibility v rámci virtuální elektrárny vyrovnáváním výroby a spotřeby v rámci obchodů Day-Ahad, Intraday a za řízení trhů s elektřinou.

Před nástupem do Next Kraftwerke v roce 2014 vystudoval ekonomii a Business Administration v Münsteru, Montpellier a v Kolíně nad Rýnem. Studium zakončil diplomovou prací zaměřenou na integraci evropských trhů s elektřinou na Institutu ekonomiky energetiky Univerzity v Kolíně nad Rýnem (EWI). Jeho práce získala ocenění Evropské energetické burzy, cenu EEX Excellence.

Next Kraftwerke poskytuje vzájemné propojení decentrálních výrobců energie z obnovitelných zdrojů a flexibilních spotřebitelů prostřednictvím nejmodernějších technologií. Umožňuje přístup na krátkodobý energetický trh pro obnovitelné zdroje a zprostředkovává přímý prodej energie z obnovitelných zdrojů. Poskytuje takové variabilní tarify, aby se flexibilita na straně spotřeby energie vyplatila. Díky svým obchodníkům a vlastním vyvinutým algoritmům disponuje přesnými informacemi o tom, kdy má vyrobená energie nejvyšší hodnotu a kdy je spotřeba energie nejvýhodnější. Své algoritmy neustále optimalizuje. Tak vytváří energetický trh budoucnosti se sto procenty energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.