20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Zdeněk Fousek

energetický specialista

KALMAN TRADE, s.r.o.

Celý profesní život se věnuje energetice. Po úspěšném zakončení ČVUT - FJFI v roce 1986 nastoupil v ČEZ s.p., v oblasti investic a zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren. V roce 1993 byl jmenován Ředitelem energetického odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po absolvování řady zahraničních stáží a kurzů vytvořil a řídil Národní tým vyjednávající vstup ČR do EU za oblast energetiky (1997-99). Po přechodu do soukromé energetické skupiny Czech Coal byl zodpovědný za založení a nastavení útvaru obchodu s elektřinou (2001), pod jeho vedením vyrostla tato podnikatelská oblast na přední místo mezi obchodníky s elektřinou a stala se velmi respektovaným dodavatelem energie konečným odběratelům.