20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Místopředseda představenstva a ředitel divize Obchod a strategie

ČEZ, a.s.

Pavel Cyrani vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod. Titul MBA v oboru finance získal ve Spojených státech amerických na Kellogg School of Management. Od roku 2006 pracuje ve společnosti ČEZ, a.s., nejprve na pozici controllingového ředitele, později ředitele pro asset management a od října 2011 ředitele divize strategie a člena představenstva. Před nástupem do ČEZ, a.s., působil 7 let v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektor energetiky. Pavel Cyrani aktivně přednáší na konferencích věnovaných finančnímu řízení a řízení výkonnosti. Dále vyučuje na Vysoké škole ekonomické, katedře Ekonomiky životního prostředí.