20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Generální ředitel

Pražská energetika, a.s.

Pavel Elis Je od roku 2010 generálním ředitelem Pražské energetiky, a.s., kde dříve působil na řadě technických, finančních a administrativních pozic. V sektoru energetiky pracuje od roku 1989. Pan Elis absolvoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze a v roce 2005 získal titul MBA na Prague International Business School.