20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Předseda představenstva a výkonný ředitel

E.ON Energie, a.s. a
E.ON Česká republika, s.r.o.

Martin vystudoval VŠE v Praze, kde získal doktorský titul Ph.D. Dva roky studoval na Wirtschaftsuniversität Wien. V letech 2002 až 2006 působil jako projektový manažer ve společnosti Detecon International v Bonnu, kde se podílel na mezinárodních projektech v Turecku, Řecku, Pákistánu a Švýcarsku. V letech 2006 až 2008 pracoval na pozici Head of Business Development ve společnosti Satellic Traffic Management v Berlíně. Byl zodpovědný za identifikaci "big deals" a jejich řízení. Poté nastoupil do T-Mobile Czech Republic v Praze na pozici Vice presidenta B2B marketing and top account sales. Od července 2016 převzal odpovědnost za Českou republiku a Slovensko, T-Mobil a Slovak Telekom. V listopadu 2016 se stal výkonným ředitelem ve společnosti E.ON Česká republika s.r.o. Od roku 2017 do současnosti je předsedou představenstva společnosti E.ON Energie, a.s. Je také členem představenstva Česko-Německé obchodní a průmyslové komory.