20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Karel Vinkler

ředitel sekce Strategie

ČEPS, a.s.

Karel Vinkler vystudoval Kyjevský polytechnický institut, obor kybernetika elektrických systémů, ČVUT a program Master of Business Administration Nottingham Trén University. V energetice působí od roku 1986 na různých manažerských pozicích se zaměřením na řízení a rozvoj elektrizační soustavy, provoz elektráren a přenosové soustavy, optimalizace výrobního portfolia a obchodování s podpůrnými službami a energetickými komoditami.
V ČEPS pracuje od roku 2011. V současné době se specializuje na hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR a problematiku strategického řízení. V průběhu své kariéry se aktivně zapojil do činností mezinárodních organizací CENTREL, EURELECTRIC and ENTSO-e.