20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Vladivoj Řezník

Člen expertního týmu Vlády ČR pro jadernou energetiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pan Řezník je členem expertního týmu zmocněnce české vlády pro jadernou energetiku. V expertním týmu zodpovídá zejména za technické řešení projektu nového jaderného zdroje a jeho investiční přípravu. Dále spolupracuje na přípravě jednání s Evropskou komisí. Kariéru začínal v provozu jaderné elektrárny Dukovany. Po listopadu 1989 se stal vedoucím odboru inženýringu jaderné elektrárny Dukovany, kde řídil velké projekty jako např. projekt modernizace EDU
a výstavbu meziskladu vyhořelého paliva.  V roce 1997 odešel do Vídně do MAAE, kde pracoval jako specialista jaderné bezpečnosti. V roce 1998 se vrátil
do ČEZ na pozici ředitele sekce techniky. Na ČEZu pak zastával i jiné vysoké pozice např. místopředseda představenstva Západočeské energetiky v Plzni nebo ředitel sekce Evropská agenda. V roce 2008 odešel z ČEZu do skupiny Enel do Slovenských elektrární, kde působil jako ředitel Inženýringu s odpovědností
za technické a investiční projekty pro všechny elektrárny SE mimo MO 3,4. V SE úspěšně pracoval 9 roků do roku 2017. Nyní působí jako senior konzultant
v jaderné energetice.