20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Předseda představenstva a předseda rady

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a ČPS

Martin Slabý je předsedou představenstva a výkonným ředitelem licencovaného distributora plynu, společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Řadu let zastupoval Českou republiku v koordinačním výboru světové plynárenské asociace, International Gas Union. Působil ve významným manažerských pozicích společností NET4GAS, GDF Suez (dnes ENGIE). Od prosince 2018 je předsedou Rady ČPS, který sdružuje na 200 odborných sdružení a firem působících v českém plynárenství.