20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Michael Bez

Manager Business Development, EnBW Innovation

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Michael Bez odpovídá za obchodní segment „Digital Utilities“ ve společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG. V této pozici je zodpovědný za strategii, nastavení a správu nových obchodních modelů, digitalizaci prodeje, sítí, obchodu a přeshraničních obchodních modelů. Michael také řídí anorganický růst a připojení ke startupům. Dříve působil jako vedoucí top-corporate projektu „Virtual Powerplants - VPP“. Založil tým “Greenfield Digital Utility, který se zabýval řešeními decentralní a digitalizované energetiky. Před vstupem do oddělení řízení inovací pracoval Michael v oddělení strategie, energetické politiky a udržitelnosti rovněž v EnBW. Michael získal vysokoškolský diplom v oboru strojírenství a studoval na Univerzitě ve Stuttgartu a na Technické univerzitě v Istanbulu.