20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Milan Hampl

Předseda představenstva a ředitel

PREdistribuce, a.s.

Pan Hampl je od roku 2006 předsedou představenstva společnosti PREdistribuce. Od téhož roku byl také předsedou představenstva dceřiné společnosti PREměření a od roku 2011 i členem její dozorčí rady. V rámci skupiny PRE působí od roku 1987, kde zastával různé pozice. Byl provozním a oblastním technikem pro plánování a rozvoj sítí, poté vedoucím správy sítí a vedoucím sekce řízení aktiv. Milan Hampl zodpovídá za řízení, provoz, obsluhu, plánování a rozvoj elektrických sítí v hlavním městě Praze s důrazem na rozvoj inteligentní městské infrastruktury tj. od chytrých sítí přes elektromobilitu až po připojování multifunkčních zařízení na síť nízkého napětí. Od roku 2006 je za společnost PREdistribuce, a. s. členem sdružení Českých regulovaných energetických společností, zabývající se koordinací činností přenosové i distribučních společností.