20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Pavel Čada

Místopředseda představenstva

E.ON Distribuce, a.s.

Pan Čada působí od roku 2019 na pozici místopředsedy představenstva ve společnosti E.ON Distribuce, a.s. V letech 2015 až 2018 zde byl členem představenstva a zároveň jednatelem E.ON Servisní, s.r.o. Ve společnosti E.ON Česká republika s.r.o. pracoval na různých pozicích od roku 2005. V energetice působí od roku 1992, kdy započal kariéru v Jihomoravské energetice, a.s. Pavel vystudoval elektroenergetiku na ČVUT v Brně a v roce 2017 získal titul PhD v oboru stavební inženýrství.