20. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

SNAHA EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
- HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO ČESKOU ENERGETIKU

13. února 2020
President hotel (Náměstí Curieových 1/100), Praha

Záštitu nad 20. energetickým kongresem ČR převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Redaktror

Český rozhlas Plus

Jan moderuje v Českém rozhlase Plus publicisticko-analytický proud a pořad Interview Plus.
Zkušenosti s tímto typem vysílání sbíral v české redakci BBC, v níž strávil čtyři roky. Publicistické pořady moderoval i na Radiožurnálu a na Rádiu Česko. Má několikaleté zkušenosti také z tištěných médií, psal do Hospodářských novin a týdeníku Ekonom. Do Českého rozhlasu nastoupil (poprvé) koncem minulého tisíciletí, hned po absolvování studia masové komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studiu vděčí za kritický náhled na média a neustálé zpochybňování jejich role a smyslu. Má bohaté zkušenosti i s moderací odborných konferencí a seminářů. Několik let spolupracuje např. s Asociací pro veřejné zakázky nebo platformou AlterEko."