21. energetický kongres ČR

ZRYCHLÍ NEBO ZPOMALÍ RUSKÝ ÚTOK NA UKRAJINU

GREEN DEAL?

DOPADY, RIZIKA, ŘEŠENÍ – INVESTICE V ENERGETICE V PŘÍŠTÍ DEKÁDĚ

24. května 2022

Hotel Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16, Praha 1

OPENING KEYNOTE: René Neděla, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu

Radim Černý

Místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy

ČEZ Distribuce, a.s.

Radim Černý je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1995. Nastoupil do Severočeské energetiky jako technik rozvoje sítí VN. Od roku 2005 působí v ČEZ Distribuce. Své mnoholeté zkušenosti získal na vedoucích pozicích v oblasti strategie a řízení sítí i řízení distribučních aktiv. Řídil projekt Asset management v ČEZ Distribuce a sjednocení dispečerského řídicího systému. V současné době působí jako ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy. Od roku 2019 je místopředsedou představenstva ČEZ Distribuce, a.s. Je členem správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).