21. energetický kongres ČR

ZRYCHLÍ NEBO ZPOMALÍ RUSKÝ ÚTOK NA UKRAJINU

GREEN DEAL?

DOPADY, RIZIKA, ŘEŠENÍ – INVESTICE V ENERGETICE V PŘÍŠTÍ DEKÁDĚ

24. května 2022

Hotel Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16, Praha 1

OPENING KEYNOTE: René Neděla, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu

Karel Vinkler

ředitel sekce Strategie

ČEPS, a.s.

Karel Vinkler vystudoval Kyjevský polytechnický institut, obor kybernetika elektrických systémů, ČVUT a program Master of Business Administration Nottingham Trén University. V energetice působí od roku 1986 na různých manažerských pozicích se zaměřením na řízení a rozvoj elektrizační soustavy, provoz elektráren a přenosové soustavy, optimalizace výrobního portfolia a obchodování s podpůrnými službami a energetickými komoditami.
V ČEPS pracuje od roku 2011. V současné době se specializuje na hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR a problematiku strategického řízení. V průběhu své kariéry se aktivně zapojil do činností mezinárodních organizací CENTREL, EURELECTRIC and ENTSO-e.