Právě proběhl

22. energetický kongres ČR

High level kongres o dalším směřování české energetiky

Česká energetika na prahu nové éry…
Energetická bezpečnost, dekarbonizace a investice

18. dubna 2023

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Radim Černý

Místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy

ČEZ Distribuce, a.s.

Radim Černý je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1995. Nastoupil do Severočeské energetiky jako technik rozvoje sítí VN. Od roku 2005 působí v ČEZ Distribuce. Své mnoholeté zkušenosti získal na vedoucích pozicích v oblasti strategie a řízení sítí i řízení distribučních aktiv. Řídil projekt Asset management v ČEZ Distribuce a sjednocení dispečerského řídicího systému. V současné době působí jako ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy. Od roku 2019 je místopředsedou představenstva ČEZ Distribuce, a.s. Je členem správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).