Právě proběhl

22. energetický kongres ČR

High level kongres o dalším směřování české energetiky

Česká energetika na prahu nové éry…
Energetická bezpečnost, dekarbonizace a investice

18. dubna 2023

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zdeněk Fousek

energetický specialista

předseda předsednictva, AEM

Celý profesní život se věnuje energetice. Po úspěšném zakončení ČVUT - FJFI v roce 1986 nastoupil v ČEZ s.p., v oblasti investic a zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren. V roce 1993 byl jmenován Ředitelem energetického odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po absolvování řady zahraničních stáží a kurzů vytvořil a řídil Národní tým vyjednávající vstup ČR do EU za oblast energetiky (1997-99). Po přechodu do soukromé energetické skupiny Czech Coal byl zodpovědný za založení a nastavení útvaru obchodu s elektřinou (2001), pod jeho vedením vyrostla tato podnikatelská oblast na přední místo mezi obchodníky s elektřinou a stala se velmi respektovaným dodavatelem energie konečným odběratelům.