Právě proběhl

22. energetický kongres ČR

High level kongres o dalším směřování české energetiky

Česká energetika na prahu nové éry…
Energetická bezpečnost, dekarbonizace a investice

18. dubna 2023

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Vladimír Hlavinka

Svaz moderní energetiky a generální ředitel

TEDOM, a.s.

Vladimír Hlavinka absolvoval studium na Vysokém učení technickém v Brně, obor tepelné a jaderné stroje a zařízení, a studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1989–1991 pracoval ve Výzkumném ústavu jadrových elektrární Trnava, v letech 1991–2000 v energetické společnosti ČEZ a od roku 2000 ve společnosti ALTA, a. s., kde působil ve funkci člena představenstva. Od roku 2006 opět pracoval v ČEZ na pozici ředitele Jaderné elektrárny Temelín. Působil v PSG International a z pozice výkonného ředitele vedl nizozemský Uranium One Holding NV nebo švýcarský U1 Trading.