Právě proběhla:

ENERGETICKÁ KRIZE ESKALUJE,
JE NUTNÉ JI ŘEŠIT!

DOPADY NA DOMÁCNOSTI A FIRMY.
MODELY STABILIZACE A ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN SOUČASNÉHO STAVU.

13. října 2022

Praha, hotel Grand Majestic Plaza

Pavel Řežábek

hlavní ekonom

ČEZ, a.s.

Pavel Řežábek se v divizi Obchod a strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a sleduje hlavní určující faktory: rozhodnutí EU ke klimaticko-energetickým tématům, světové ceny zemního plynu a černého uhlí, ceny CO2 a nastavení EU ETS, důsledky technického pokroku. Před nástupem do ČEZ v roce 2006 pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem Dresser-Rand a Emerson. Předtím působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti ve Fyzikálním ústavu ČSAV. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.