Právě proběhla:

ENERGETICKÁ KRIZE ESKALUJE,
JE NUTNÉ JI ŘEŠIT!

DOPADY NA DOMÁCNOSTI A FIRMY.
MODELY STABILIZACE A ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN SOUČASNÉHO STAVU.

13. října 2022

Praha, hotel Grand Majestic Plaza

Vratislav Ludvík

expert na plynárensví

Po promoci na Vysoké škole ekonomické (1973) nastoupil do podniku Transgas k.p.; v roce 1983 přešel na generální ředitelství České plynárenské podniky koncern v Praze. Hlavní pracovní náplní byla koncepční řešení a dlouhodobý vývoj. V roce 1990 odešel z pozice poradce generálního ředitele a přešel na Federální ministerstvo hospodářství jako ředitel odboru pro ropu a plyn. Počátkem roku 1992 se vlivem lustračního zákona uvolnila místa energetických náměstků na federálním i českém ministerstvu; na MHPR ČR byl jako náměstek ministra až do doby dělení federace; poté ve stejném postavení přešel na dnešní MPO. Působil v některých mezinárodních organizacích (plynárenská sekce Spojených národů v Ženevě, vedoucí energetické komise zemí Hexagonály), podílel se na státní legislativě (Energetický zákon, Státní energetické koncepce, transformace a privatizace energetiky), byl členem představenstva ČEZ s.p.) apod.

Koncem roku z vlastního rozhodnutí odešel z MPO a stal se energetickým poradcem, hlavně pro západoevropské plynárenské společnosti, pro Unipetrol, vykonával funkce člena a předsedy dozorčích rad plynárenských podniků. Od roku 2015 ze zdravotních důvodů přerušil své aktivní působení (s výjimkou publikační činnosti); opět se na práci zaměřil po roce 2018, především jako komentátor činnosti a dlouhodobého směřování plynárenství. V roce 2018 byl jmenován Čestným členem Českého plynárenského svazu; to je ocenění pro něj nejcennější.

Příští rok to bude 50 let, co pracuje buď v plynárenství, či v energetice obecně.