Připravujeme:

23. energetický kongres ČR

16. dubna 2024

Hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Transformace energetiky … ale jak?
Udržitelnost, vize, strategie a investice do roku 2030 resp. 2050